Skip links

Honorarium

Kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klienta oferując elastyczne zasady rozliczania usług prawnych, uwzględniające możliwości i potrzeby Klienta. Gwarantujemy przejrzyste i czytelne zasady współpracy. W zależności od zakresu świadczonej pomocy prawnej proponujemy następujące systemy rozliczeń:

Stawka godzinowa:
Proponowana wówczas, gdy nie jest możliwe określenie niezbędnego zakresu pomocy prawnej, ustalana w oparciu o stopień trudności i skomplikowania sprawy

Ryczałt miesięczny:
proponowany głównie podmiotom gospodarczym, na rzecz których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną; wynagrodzenie ustalane jest w stałej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy

Wynagrodzenie typu success fee:
proponowane w niektórych sprawach (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), jego istotnym elementem jest premia za pomyślne dla Klienta zakończenie sprawy.

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł netto.
W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem (udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium.

W sprawach procesowych minimalna wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138). W sprawach nietypowych lub szczególnie skomplikowanych istnieje możliwość ustalenia indywidualnych zasad współpracy i rozliczeń.

Honorarium Kancelarii nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański), oraz należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji (podróż i nocleg).

W przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się zwrotu całości lub części poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, od strony przeciwnej.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia prosimy o kontakt telefoniczny tel. kom. 792 850 513 lub złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości email: kancelaria@certislaw.com

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

Osoby lub firmy poszukujące pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

792 850 513

lub pozostawienia wiadomości:

NAPISZ
Return to top of page