Skip links

ODSZKODOWANIA

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa.

To dlatego zawierają polisy ubezpieczeniowe zarówno na tak podstawowe wartości jak zdrowie czy życie, jak również ubezpieczają swój majątek. Jako Kancelaria posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz z prywatnymi podmiotami.

Wypadki chodzą po ludziach i zdarzają się każdego dnia – kolizje drogowe, wypadki w pracy, potknięcia na oblodzonym chodniku, błędy lekarzy, zmarnowany lub przedłużony o kilkanaście godzin lot samolotowy, wypadki w czasie pobytu za granicą czy uprawiania sportów ekstremalnych. Oczywiście najczęstszym przypadkiem są wypadki drogowe – kolizje, potrącenia pieszych lub rowerzystów. Osoby poszkodowane często nieskutecznie samodzielnie walczą z firmami ubezpieczającymi, które co do zasady nie są skłonne do szybkiej wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, a najczęściej po prostu zaniżają lub odmawiają Klientom jakiejkolwiek wypłaty przysługujących im świadczeń. W takiej właśnie sytuacji niezbędna jest pomoc profesjonalisty, adwokata lub radcy prawnego, który z użyciem odpowiednich przepisów prawa wywalczy dla Klienta należne mu świadczenie. Uzyskane odszkodowanie lub zadośćuczynienie stanowi dla naszego Klienta rekompensatę za obrażenia ciała, rozstrój zdrowia, koszty leczenia i rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty opieki nad osobą poszkodowaną (w tym dojazdu rodziny do osoby poszkodowanej), koszty zakupu leków i środków medycznych, utracone dochody, straty w mieniu, krzywdę niematerialną. Zajmujemy się także uzyskiwaniem dla naszych Klientów odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Dodatkowo w dobie rozwiniętej medycyny, także estetycznej, walczymy o odszkodowania za błędy medyczne lekarzy.

Naszych Klientów reprezentujemy zarówno na etapie przedsądowym, jak i w sądach. Wierzymy, że w walce z często ogromnymi podmiotami, jakimi są towarzystwa ubezpieczeń lub ośrodki zdrowia, niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika, którą zapewniamy. Daje to gwarancję należytego prowadzenia spraw naszych Klientów.

Zakres spraw odszkodowawczych prowadzonych przez Kancelarię:

  • szkody komunikacyjne (OC i AC)
  • wypadki w ruchu drogowym
  • wypadki przy pracy
  • błędy medyczne
  • wypadki w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych
  • wypadki w czasie podróży zagranicznej
  • odszkodowania od Skarbu Państwa
  • odszkodowania z ubezpieczenia na życie
  • sprawy bankowe
SKONTAKTUJ SIĘ
Return to top of page