Skip links

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest dziedziną, z którą każdy z nas styka się w codziennym życiu.

Prawo cywilne obejmuje swoim zakresem bardzo szeroki wachlarz spraw. Współpracujący z nami w ramach Kancelarii radcowie prawni i adwokaci pomagają naszym Klientom rozwiązywać te właśnie problemy, dotyczące aspektów ich bieżącego życia.

W ramach prawa cywilnego szczególną uwagę poświęcamy prawu zobowiązań, czyli kwestiom związanym z umowami, które nasi Klienci zawierają każdego dnia, i które stanowią najczęstsze źródło sporów i roszczeń pomiędzy zawierającymi je stronami.  Należą do nich  umowy kupna – sprzedaży, zamiany, barteru, pożyczki, darowizny, dożywocia, ubezpieczenia, o roboty budowlane, zlecenie i o dzieło, najmu  i dzierżawy, deweloperskie, a także inne umowy nie nazwane przez kodeks cywilny, a występujące w codziennym obrocie prawnym. Znaczna cześć naszych Klientów dokonuje dla siebie lub w ramach prowadzonej działalności transakcji zakupu nieruchomości, które to transakcje z uwagi na swoją wartość wymagają profesjonalnej obsługi i wsparcia profesjonalisty. Dlatego też doradzamy Klientom już na etapie prowadzenia negocjacji ze sprzedającym, w tym deweloperem, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów kupna –sprzedaży, a w konsekwencji dbamy o to, aby transakcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie dla naszych Klientów.

Duża wagę przykładamy również do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami, gdyż w przypadku takich umów po drugiej jej stronie występuje najczęściej duży, silny podmiot, taki jak spółka czy fundacja. W tym zakresie wskazujemy konsumentom, jakie mają prawa, co zrobić w przypadku zakupu produktu obarczonego wadą fizyczną lub prawną, w jaki sposób dochodzić swoich praw, jakie są najczęstsze nieuczciwe praktyki stosowane przez przedsiębiorców, jak je rozpoznać i jak ich unikać.

W zakresie prawa rzeczowego prowadzimy między innymi sprawy związane z ochroną własności i posiadania (w tym ochroną prawa własności lokali i lokatorów, eksmisją), sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności i związane z tym rozliczenie nakładów. Część naszego zespołu specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem różnorodnych odszkodowań lub uzyskiwaniem rekompensat, w tym z tytułu szkód komunikacyjnych, wypadków drogowych, błędów medycznych, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, bezprawnego wywłaszczenia, naruszenia dóbr osobistych.

W zakresie tzw. bieżącej obsługi prawnej przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych, bierzemy udział w negocjacjach, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych.

Zakres spraw cywilnych prowadzonych przez Kancelarię:

 • sprawy o zapłatę
 • opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych, porozumień, listów intencyjnych
 • opinie prawne oraz analiza spraw
 • sporządzanie pism procesowych ( pozew, wniosek, pisma w toku postępowania sądowego, wniosek o przywrócenie terminu, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, cofnięcie pozwu ) i środków zaskarżenia ( apelacja, zarzuty, sprzeciw, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza, wznowienie postępowania)
 • porady prawne
 • sporządzenie pism w sprawach postępowań egzekucyjnych, w tym skarg na czynności komornika
 • dochodzenie odszkodowań i rekompensat
 • zniesienie współwłasności
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
 • ochrona posiadania i prawa własności, w tym ochrona prawa własności lokali i lokatorów, eksmisje
 • zasiedzenie
 • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych
 • udział w mediacjach i negocjacjach, zawieranie ugód
SKONTAKTUJ SIĘ
Return to top of page