Skip links

Prawo karne

Prawo do obrony przysługuje każdemu.

Pomoc obrońcy w postępowaniu karnym jest jednym z najważniejszych uprawnień osoby podejrzanej lub oskarżonej/obwinionej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Udział profesjonalnego pełnomocnika na możliwie wczesnym etapie sprawy maksymalizuje szanse pomyślnego jej zakończenia. Pomaga ustalić właściwą strategię procesową, złożyć odpowiednie pisma i wnioski dowodowe, poinformować Klienta o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach, co wielokrotnie chroni przed popełnieniem błędów w relacjach z organami prowadzącymi postępowanie. Często pierwsze spotkanie naszych Klientów z organami wymiaru sprawiedliwości to traumatyczne doświadczenie, niczym nie przypominające amerykańskich seriali, w których prawo do sprawiedliwego procesu jest podstawową gwarancją każdej osoby. Walczymy ze statystykami, które każą organom wymiaru sprawiedliwości umarzać sprawy, oddalać wnioski dowodowe, kończyć procesy bez umożliwienia realnego prawa do obrony, wreszcie walczymy z procesami poszlakowymi, dążąc do zapewnienia naszym Klientom sprawiedliwego i godnego procesu, z dbałością o ich wizerunek. Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych Klientów oraz dynamicznie rozwijające się rynek specjalizujemy się w prawie karnym gospodarczym i karno-skarbowym.

Zakres spraw karnych prowadzonych przez Kancelarię:

  • reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych
  • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
  • sprawy na etapie wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym  i wykroczeniowym
SKONTAKTUJ SIĘ
Return to top of page