Skip links

RODO (GDPR)

Czy RODO dotyczy mojej firmy?

Każda działalność gospodarcza, bez względu na to, czy jest to jednoosobowe przedsiębiorstwo, czy spółka prawa handlowego, gromadzi i przetwarza dane osobowe – pracowników, współpracowników, kontrahentów. Obliguje to przedsiębiorców to restrykcyjnego stosowania przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz wdrażania szeregu procedur z tym związanych. Zaniechanie powyższego może skutkować sankcjami karnymi, cywilnymi oraz administracyjnymi, a co często najbardziej dotkliwe  dla dobrze prosperującego przedsiębiorstwa – finansowymi. Obowiązujące od 24 maja 2018 roku ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane potocznie RODO ( ang. General Data Protection Regulation, GDPR) nałożyło na przedsiębiorców nowe obowiązki, a także nie zawsze jasne i intuicyjne wymagania – privacy by design, privacy by default, rejestrowanie czynności przetwarzania, współpraca z organem nadzorczym, zgłaszanie naruszeń, odpowiednie zabezpieczenie danych i dokonywanie oceny skutków ewentualnych naruszeń dla ochrony danych. Właśnie dlatego, aby mieć pewność zgodności z przepisami RODO, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. Oferujemy naszym Klientom sprawdzone rozwiązania, minimalizujemy zakres dokumentacji, pracujemy w dużej mierze zdalnie, a przede wszystkim przejrzystym, zrozumiałym językiem wyjaśniamy, o co chodzi w RODO. Punktem wyjścia jest dla zawsze przeprowadzana przez Kancelarię analiza ryzyka – jej wynik decyduje o doborze rozwiązań i zabezpieczeń.

Pomagamy oswoić RODO Klientom z niemal każdej branży – podmiotom z sektora publicznego, jak również z sektora prywatnego ( tradycyjnym firmom produkcyjnym,  małym rodzinnym przedsiębiorstwom, podmiotom z zakresu prawa medycznego). Współpracujemy także z podmiotami działającymi w branży e-commerce, np. sklepami internetowymi.

Zakres spraw związanych z ochroną danych osobowych prowadzonych przed Kancelarię:

  • audyt zgodności
  • analiza ryzyka
  • tworzenie systemu zabezpieczeń danych osobowych
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji
  • szkolenia
  • weryfikacja zgodność przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO
  • wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji RODO
ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ
Return to top of page