Skip links

Zakres usług

PRAWO CYWILNE

Sprawy o zapłatę, zadośćuczynienia, sporządzanie umów i ich analiza, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, sprawy wekslowe, darowizna.

więcej

PRAWO RODZINNE

rozwód, separacja, podział majątku, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kontakty rodziców z dziećmi, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie i opieka

więcej

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

tworzenie/likwidacja podmiotów gospodarczych, spółek, fuzje, przejęcia przedsiębiorstw, upadłość restrukturyzacja, tworzenie i analiza umów, dochodzenie wierzytelności.

więcej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Postępowania dochodzenia roszczeń wraz z egzekucją komorniczą (w tym współpraca z komornikami), postępowania o wyjawienie majątku i ogłoszenie upadłości niewypłacalnych dłużników.

więcej

PRAWO SPADKOWE

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dziedziczenie testamentowe, zachowek, sukcesja spadkowa, przyjęcie i odrzucenie spadku, długi spadkowe, umowy dotyczące spadku, dożywocie, wydziedziczenie.

więcej

PRAWO KARNE

Obrona w postępowaniu karnym ,wykroczeniowym i wykonawczym, prywatne akty oskarżenia, reprezentacja w postepowaniach przygotowawczych (prokuratura, policja),

więcej

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe, wypadki komunikacyjne, likwidacja szkód z OC i AC. Wypadki przy pracy, błędy medyczne

więcej

RODO (GDPR)

Wdrożenie, przygotowanie dokumentacji, opracowanie wewnętrznych procedur, dokonanie analizy umów, przeszkolenie pracowników.

więcej
HONORARIUM

Osoby lub firmy poszukujące pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

792 850 513

lub pozostawienia wiadomości:

NAPISZ
Return to top of page